Reklamacija i povrat


Svi proizvodi koje šaljemo su novi i bez oštećenja, pažljivo upakovani i zaštićeni od vanjskih utjecaja. Reklamaciju i povrat proizvoda moguće je napraviti u roku od 7 dana od prijema narudžbenice i to u sljedećim uvjetima:

-          prilikom prijema narudžbe pakovanje je iz nekog razloga otvoreno ili fizički oštećeno;

-          ako narudžba ne odgovara karateristikama, količini, boji, veličini ili  bilo kojem drugom atributu naglašenom prilikom kreiranja narudžbe;

-          ukoliko proizvod ima fabričku grešku ili oštećenje;


Povrat je moguće izvršiti samo ukoliko je proizvod u orginalnom pakovanju odnosno posjeduje originalnu ambalažu, te neoštećene orginalne etikete, nije nošen i nije oštećen i posjeduje fiskalni račun.

U slučaju povrata, u svim drugim uvjetima koji nisu gore navedeni, kupac snosi troškove transporta u iznosu od 6 KM, sa PDV-om.

Kupac odgovara za neispravnost i/ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiti će se povrat u iznosu koji je kupac platio za vraćeno artikl i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

U slučaju oštećenja proizvoda kontaktirajte nas putem telefona +387 66 843 043 svakog radnog dana u periodu od 9 do 17 sati ili na e-mail info@kapsulezakafu.ba za pokretanje procedure povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga, potrebno je da pošaljete putem e-maila „Izjavu o odustanku“ od kupovine, koja sadrži broj narudžbenice, šifru artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji će se izvršiti povrat. Izjava o odustaku od ugovora/obavljene kupovine proizvoda ima pravno dejstvo od dana kada je poslata putem e-maila.PROCEDURA ZA POVRAT SREDSTAVA

U slučaju odustanka od kupovine, kupac ima pravo na povrat ili zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se vrši po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

kaspuselzakafu.ba  je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema vraćenog proizvoda.

Povrat sredstava može se izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po, u tekstu iznad, definisanoj procedure za povrat robe.

Povrat sredstava vrši se isključivo uplatom na tekući račun, nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.


Naručeni proizvod, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima infoReklamacija i povrat
Svi proizvodi koje šaljemo su novi i bez oštećenja, pažljivo upakovani i zaštićeni od vanjskih utjecaja. Reklamaciju i povrat proizvoda moguće je napraviti u roku od 30 dana od prijema narudžbenice i to u sljedećim uvjetima:

-          prilikom prijema narudžbe pakovanje je iz nekog razloga otvoreno ili fizički oštećeno;

-          ako narudžba ne odgovara karateristikama, količini, boji, veličini ili  bilo kojem drugom atributu naglašenom prilikom kreiranja narudžbe;

-          ukoliko proizvod ima fabričku grešku ili oštećenje;

*u iznad navedenim slučajevima troškove transporta snosi shop.alma-ras.com

Povrat je moguće izvršiti samo ukoliko je proizvod u orginalnom pakovanju odnosno posjeduje originalnu ambalažu, te neoštećene orginalne etikete, nije nošen i nije oštećen i posjeduje fiskalni račun.

U slučaju povrata, u svim drugim uvjetima koji nisu gore navedeni, kupac snosi troškove transporta u iznosu od 6 KM, sa PDV-om.

Kupac odgovara za neispravnost i/ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiti će se povrat u iznosu koji je kupac platio za vraćeno artikl i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

U slučaju oštećenja proizvoda kontaktirajte nas putem telefona +387 33 65 24 81 svakog radnog dana u periodu od 9 do 17 sati ili na e-mail webshop@alma-ras.com za pokretanje procedure povrata robe i/ili sredstava. Nakon toga, potrebno je da pošaljete putem e-maila „Izjavu o odustanku“ od kupovine, koja sadrži broj narudžbenice, šifru artikla koji se vraća, a ako se vrši povrat sredstava i broj računa na koji će se izvršiti povrat. Izjava o odustaku od ugovora/obavljene kupovine proizvoda ima pravno dejstvo od dana kada je poslata putem e-maila.PROCEDURA ZA POVRAT SREDSTAVA

U slučaju odustanka od kupovine, kupac ima pravo na povrat ili zamjenu za drugi proizvod. Povrat sredstava se vrši po prijemu proizvoda i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

shop.alma-ras.com je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema vraćenog proizvoda.

Povrat sredstava može se izvršiti samo ukoliko je kupac postupio po, u tekstu iznad, definisanoj procedure za povrat robe.

Povrat sredstava vrši se isključivo uplatom na tekući račun, nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.


Kako izgleda
dobar
espreso?
Dobar espresso mora da ima ravnomjernu pjenu od kafe, bež boje i debelu
2 milimetra,  ujednačenog tona, bez tamnih oboda. Taman obod na pjeni
od espreso kafe je pokazatelj da je espreso loše spremljen, da je duže točena kafa nego što treba.

Miris mora da bude na svježe spremljenu kafu. Ako nema mirisa, dobili ste
bajatu kafu ili je loše spremljen espreso. Ukus espresso kafe mora da bude
pun i jak. Dobar espreso je gust. 

Kvalitetan i kvalitetno spremljena espresso kafa se bez problema može piti
bez šećera i bez mlijeka.  Definitivno se u Italiji služi najbolji espresso. To vam garantujem.
Kontakt
info@kapsulezakafu.ba
+387 66 606 111


© 2020  Buongiorno caffe. All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo
© 2020  Buongiorno caffe. All Rights Reserved. Design BY Webagent Sarajevo